Finalizacja projektu drogowego w Łęgnowie zapewnia bezpieczeństwo i usprawnia ruch

Inwestycja drogowa w miejscowości Łęgnowo, zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb lokalnych inwestorów prowadzących centra logistyczne, została zakończona. Nowy łącznik do ulicy Nowotoruńskiej eliminuje konieczność przejazdu ciężarówek przed szkołą znajdującą się przy ulicy Hutniczej. Jest to korzystna zmiana zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, którzy mogą teraz czuć się bezpieczniej.

Umowa na realizację kolejnego etapu przebudowy infrastruktury drogowej w Łęgnowie została podpisana w marcu bieżącego roku. Wcześniejsze etapy obejmowały utworzenie nowej pętli autobusowej oraz drogi dojazdowej do centrum logistycznego, której koszty zostały pokryte przez zewnętrznego inwestora. Pracom towarzyszyła również przebudowa odcinka ulicy Hutniczej od ulicy Nowołęgnowskiej do miejsca budowy nowego łącznika z ulicą Nowotoruńską.

Obecnie ukończono budowę wspomnianego łącznika. Z tej okazji powstała także nowa pętla autobusowa dla linii autobusowych o numerach 59, 73, 76, 85 i 36N. Prace obejmowały również przebudowę fragmentu ulicy Nowotoruńskiej z uwzględnieniem nowych pasów ruchu, które umożliwiają płynny przepływ w kierunku terenów inwestycyjnych.