Prognozy budżetowe Bydgoszczy na lata 2023 i 2024

Podczas grudniowej sesji radni, uchwalając budżet miasta Bydgoszczy na rok 2023, założyli symboliczną nadwyżkę operacyjną na kwotę 3 milionów złotych. Jednakże, wiosenny przegląd finansowy doprowadził do zmiany prognoz i zarysował się obraz bieżącego deficytu. Aktualne obliczenia przewidują jednak, że bilans operacyjny za rok 2023 będzie korzystniejszy niż pierwotnie zakładano, z nadwyżką wynoszącą aż 122 miliony złotych.

Poznaliśmy również projekt budżetu Bydgoszczy na kolejny rok – 2024, przygotowany przez prezydenta miasta, Rafała Bruskiego. Przewiduje on nadwyżkę operacyjną wynoszącą 105 milionów złotych.

Zakłada się, że w 2024 roku dochody miasta Bydgoszcz będą wynosiły ponad 2,8 miliarda złotych, podczas gdy całościowe wydatki osiągną prawie 3 miliardy złotych. To da miejsce dla deficytu rzędu 180,6 miliona złotych. Jeśli jednak odjęte zostaną zaplanowane wydatki inwestycyjne, na które przypada prawie pół miliarda złotych oraz dochody majątkowe, to bilans operacyjny osiągnie poziom 105 milionów złotych nadwyżki. Choć nie jest to wynik tak dobry jak ten sprzed wdrożenia reformy Polskiego Ładu, jest zdecydowanie lepszy od tego, który sugerował możliwość wystąpienia deficytu operacyjnego.