Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Bydgoszczy

Nadchodzi czwartek, 16 listopada, i z nim Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Bydgoszcz, zaszczytnie przyłącza się do globalnych obchodów tego dnia, celując w przypomnienie społeczeństwu o wartościach takich jak szacunek dla różnorodności, akceptacja inności oraz uznawanie bogactwa kulturowego, jakie niesie ze sobą taka różnorodność. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i wolontariatu. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, choć niektóre atrakcje mogą wymagać uprzedniej rejestracji.

Ogólna Koncepcja Narodów Zjednoczonych zainicjowana przez UNESCO, ustanowiła Międzynarodowy Dzień Tolerancji 12 grudnia 1995 roku. Głównym celem tego dnia jest promowanie postaw takich jak szacunek, akceptacja oraz uznawanie bogactwa różnorodności kultur naszego globalnego społeczeństwa.

Ale czym właściwie jest tolerancja? Jest to szacunek dla inności, niezależnie od płci osoby, rasy, koloru skóry, wyznawanych przekonań czy orientacji seksualnej. Tolerancja to szacunek dla wolności innych.

Bydgoszcz to miasto otwarte i tolerancyjne, gdzie poszanowanie godności każdej osoby jest kluczowe. Dowodem na to jest fakt, że w październiku tego roku został przyjęty „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy”. Program ten ma na celu stworzenie warunków, dzięki którym mieszkańcy Bydgoszczy będą czuć się dobrze w swoim mieście, a prawa człowieka i zasady równego traktowania będą szanowane wobec wszystkich osób przebywających na terenie miasta.

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji rozpocznie się w BCOPW „Gdańska 5” już 16 listopada bieżącego roku.