Podkreślanie znaczenia praworządności: Rozmowa z sędzią Moniką Maćkowiak

Monika Maćkowiak, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, podkreśla konieczność odbudowy silnych fundamentów prawa. Według niej, tylko solidne i trwałe podstawy prawne mogą zapobiec przyszłym problemom oraz stratom finansowym, jakie mogą wynikać z naruszeń praworządności.

Z Agatą Szczygielską-Jakubowską, Monika Maćkowiak rozmawia o reakcji bydgoskich sędziów na wyniki wyborów przeprowadzonych 15 października. Sędzia Maćkowiak zaznacza, że pierwsze odczucia były przede wszystkim pełne wielkiej nadziei. Nadziei, że wyniki te otworzą nowe możliwości dla przywrócenia praworządności w naszym kraju.

Sędzia Maćkowiak wyraża swoje przekonanie o tym, iż wynik wyborów stanowi również dowód na odrodzenie się społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, które jest świadome swoich praw, dba o bieżące standardy funkcjonowania państwa oraz jest zaniepokojone swoją przyszłością. Zrozumienie przez społeczeństwo własnej odpowiedzialności za reputację, jakość i kierunek rozwoju kraju jest, według sędzi Maćkowiak, kluczowe dla dalszego postępu.